Inicio

Preme aquí para voltares para a páxina inicial.

A distribución MinTrad

No marco do proxecto PGIDIT07PX1B302200PR, o GETLT preparou unha version parcialmente modificada da LinuxMint Elyssa que, con o nome de MinTrad, foi divulgada entre o alunado de Tradución e Interpretación da Universidade de Vigo. A imaxe ISO, o livedvd MinTrad, pode descarregarse desde aquí. Agradecemos todos os comentarios, críticas e suxestións para mellorar as versións futuras.

Publicacións e difusión

Desde o ano 2008, os membros do GETLT prepararon as seguintes publicacións e actividades de difusión relacionadas coa actividade do grupo:

Diaz Fouces, Oscar e García González, Marta eds. (2008) Traducir (con) software libre. Granada: Comares, 2008. ISBN 978-84-9836-487-3. Índice, proba de leitura e compra de exemplares físicos no sitio de rede da editora. Podes consultar algunhas reseñas en línea, en revistas académicas (reseña1, reseña 2) e blogues sobre tecnoloxías (reseña 3, reseña 4). Nesta ligazón podes descargar unha copia dixitalizada do volume.

Diaz Fouces, Oscar (2010) "(Ensinar a) Traduzir com Software Livre: resultados de um projeto". Comunicación para o XI Seminário de Linguística Aplicada/VII Seminário de Tradução. Universidade Federal da Bahia.

Diaz Fouces, Oscar (2010) "O uso de ferramentas informáticas livres na formação de tradutores profissionais" Conferencia invitada promovida polo Departamento de Línguas Estrangeiras e Tradução, no Instituto de Letras de la Universidade de Brasília.

Diaz Fouces, Oscar (2010) "Faça você mesmo: GNU/Linux para tradutores (softwares livres e tradução)" Conferencia invitada promovida polo Departamento de Letras Modernas e o Centro Interdepartamental de Tradução e Terminologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo.

Diaz Fouces, Oscar (2010) "LaTeX en la formación de traductores: ¿y por qué no?". Redit. Revista Electrónica de Didáctica de la Traducción y la Interpretación 4. En línea.

Diaz Fouces, Oscar (2011) "Editorial: el programari lliure com a objectiu i com a instrument per a la traducció." Tradumàtica. Tecnologies de la Traducció. En línea.

Diaz Fouces, Oscar (2011) "Tradução assistida por computador: ferramentas e estratégias". Seminario promovido polo Departamento de Línguas Estrangeiras e Tradução, no Instituto de Letras da Universidade de Brasília.

Diaz Fouces, Oscar (2011) "Entre a caneta e a nuvem: história e tendências em tecnologia(s) da Tradução". Conferencia invitada promovida polo Centro Interdepartamental de Tradução e Terminologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo.

Diaz Fouces, Oscar (2011) "¿Merece la pena introducir el software libre en los cursos de traducción?" Ponencia plenaria invitada nas XI Jornadas de Traducción y Lenguas Aplicadas - Congreso Internacional "Didáctica de las lenguas y la traducción en la enseñanza presencial y a distancia", organizadas pola Facultat de Cièncias Humanes, Traducció i Documentació da Universitat de Vic. Publicada en Language and Translation Teaching in Face-to-Face and Distance Learning. CDROM ISBN 978-84-939141-1-0.

Diaz Fouces, Oscar (2011) "Software livre na formação de tradutores: algumas estratégias e alguns resultados". Conferencia invitada no VIII Encontro Virtual de Documentação em Software Livre e V Congresso Internacional de Linguagem e Tecnologia online (7 a 9 de xuño de 2011), organizado pola Faculdade de Letras e o Centro de Extensão de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais (Brasil) e o Grupo de Pesquisa sobre ambientes virtuais de ensino-aprendizagem e redes de formação da Universidade Federal de Santa Maria (Brasil).

Diaz Fouces, Oscar (2011) "Tecnologias da Tradução". Asignatura de posgrao de 4 créditos (24h) impartida como profesor invitado na Faculdade de Filosofía, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo.

Diaz Fouces, Oscar (2011) Participación no xuri do Premios aos mellores PFC de desenvolvemento en aplicativos libres para a localización, convocado polo Proxecto Trasno.

Diaz Fouces, Oscar (2012) “Un proyecto de formación de traductores basado en software libre”. Anuario Brasileño de Estudios Hispánicos 22:56-65.

Diaz Fouces, Oscar (2012) “La naturaleza de las habilidades tecnológicas en la formación de traductores y el papel del software libre”. M. Cánovas, G. Delgar, L. Keim, S. Khan & À. Pinyana eds. Challenges in Language and Translation Teaching in the WEB 2.0 Era. Granada: Comares, 159-167.

Diaz Fouces, Oscar (2016) Workshop invitado "GNU/Linux para tradutores: uma introdução." XII Encontro Nacional de Tradutores e VI Encontro Internacional de Tradutores. Universidade Federal de Uberlândia (Brasil).

Diaz Fouces, Oscar (2016) Conferencia plenaria invitada "Abrir as janelas: softwares livres na formação de tradutores." XII Encontro Nacional de Tradutores e VI Encontro Internacional de Tradutores. Universidade Federal de Uberlândia (Brasil).

Diaz Fouces, Oscar (2016) Participación como invitado na mesa redonda "Tradução e localização." XII Encontro Nacional de Tradutores e VI Encontro Internacional de Tradutores. Universidade Federal de Uberlândia (Brasil).

Fernández Pintelos, María José (2010) "Software libre na universidade: o caso da Licenciatura de Tradución e Interpretación". Viceversa. Revista Galega de Tradución 16.

Fernández Pintelos, María José (2010) "Traducción automática y software libre en la formación de traductores" Translation Journal 14(4). En línea.

Fernández Pintelos, María José (2010) "Libertad en el escritorio: estándares y el trabajo del traductor". Linux Magazine (white papers). En línea.

Fernández Pintelos, María José (2011) "Traducción automática y software libre en la formación de traductores". Translation Directory nº 2309. En línea.

García González, Marta e Oscar Diaz Fouces (2009) "O software libre na formación de mediadores lingüísticos". Comunicación para o I Congreso de Docencia Universitaria: Docencia e innovación educativa no escenario dos novos plans de estudos universitarios. Universidade de Vigo. Publicada en Vice-Reitoría de Formación e Innovación Educativa. Universidade de Vigo. 2010. La innovación educativa en el contexto actual de la educación superior. A innovación educativa no contexto actual da educación superior. Vigo: Universidade, 83-87.

García González, Marta (2010) "Free and Open Source Software in Language Mediator Education: Working towards the Future". Comunicación para o VI Congress of the European Society for Translation Studies. Lovaina.

García González, Marta e María Teresa Veiga Díaz (2011) "Training Translators with Open Source Software". Comunicación para o I Congreso T3L Tradumàtica. Barcelona.

García González, Marta (2013) "Free and open source software in translation education: The MINTRAD project." Translation and Intepreting 5(2):125-148. En línea.

Sandrini, P. & García González, M. eds (2015) Translation and Openness. Inssbruck: Innsbruck University. En línea.

Veiga Díaz, María Teresa (2013) “La formación especializada en el nivel de posgrado en España: másteres y doctorados en traducción con componente tecnológico." Revista Tradumàtica: tecnologies de la traducció 11:313-325

Veiga Díaz, María Teresa & Marta García González eds (2013) Traducción multimedia: diversas pantallas, enfoques diversos. Vigo: Servizo de publicacións da Universidade.

Veiga Díaz, María Teresa & García González, Marta (2015) “Usability of Free and Open-Source Tools for Translator Training.” Sandrini, P. & García González, M. (eds) Translation and Openness. Inssbruck: Innsbruck University Press, 115-129.

As profesoras Mª Teresa Veiga e Marta García coordinaron (2012) o grupo de tradutores voluntarios que levou a cabo a tradución ao galego do manual de usuario de LibreOffice Writer, composto por tres tradutores, alumnos de Tradución e Interpretación da Facultade de Filoloxía e Tradución da Universidade de Vigo, e unha xestora de proxecto, alumna do Máster en Tradución Multimedia que desenvolveu as súas prácticas participando neste proxecto. Equipo de tradución: Emma García Bértoa (xestora do proxecto de tradución e alumna do mtm), Xavier Valverde Alonso (alumno de 5º curso da Licenciatura en Tradución e Interpretación), Manuel María Veiga Lombardía (Alumno de 3º curso de Grao en Tradución e Interpretación), Antía Veres Gesto (alumna de 4º curso da Licenciatura en Tradución e Interpretación).

web stats